Tròng Kính Râm Cận Luna Chống Tia Uv 2023

230.000 

Tròng kính LUNA

Kính mắt xin phép chỉ nhận độ mắt sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắt kính.

Độ Cận: 0 độ – 6 độ

Độ Loạn: 0 độ – 2 độ (Cần cung cấp GIẤY, SỔ ĐO KHÁM gần nhất)

Không nhận Mắt Viễn\

Giá của sản phẩm là giá 1 cặp mắt kính cận.

Nhận mắt lệch cả cận cả loạn.