Tròng Kính LUNA X-DRIVE Hàn Quốc T1087

230.000 

Tròng kính LUNA 

Kính mắt xin phép chỉ nhận độ mắt sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắt kính.

Độ Cận: 0 độ – 6 độ

Độ Loạn: 0 độ – 2 độ (Cần cung cấp GIẤY, SỔ ĐO KHÁM gần nhất)

Không nhận Mắt Viễn\

Giá của sản phẩm là giá 1 cặp mắt kính cận.

Nhận mắt lệch cả cận cả loạn.