TRÒNG KÍNH HÀN QUỐC CHEMI U2 CHIẾT SUẤT 1.67

250.000 

Kính mắt xin phép chỉ nhận độ mắt sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắt kính.

 Độ Cận: 0 độ – 6 độ

 Độ Loạn: 0 độ – 2 độ (Cần cung cấp GIẤY, SỔ ĐO KHÁM gần nhất)

 Không nhận Mắt Viễn

 Giá của sản phẩm là giá 1 cặp mắt kính cận.

 Nhận mắt lệch cả cận cả loạn.

TRÒNG KÍNH HÀN QUỐC