Tròng Kính Chống Xước Loại 1

149.000 

Kính mắt  xin phép chỉ nhận độ mắt sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm mắt kính.

✔ Độ Cận: 0 độ – 6 độ

✔ Độ Loạn: 0 độ – 2 độ (Cần cung cấp GIẤY, SỔ ĐO KHÁM gần nhất)

✔ Không nhận Mắt Viễn

✔ Giá của sản phẩm là giá 1 cặp mắt kính cận.

✔ Nhận mắt lệch cả cận cả loạn.