Lens Mắt Kính Áp Tròng LUNA Xám Hồng14.2mm AT02

99.000 

– Màu sắc: Hồng xám

– Chất liệu: Polyhema

– Thành phần nước: 42 %

Thời gian sử dụng: 1 Năm (sau khi mở)