Kính Áp Tròng Trong Suốt TA405 Luna AT06

120.000 

– Màu sắc: trong suốt

– Chất liệu: Polyhema

– Thành phần nước: 42 %

Thời gian sử dụng: 1 Năm (sau khi mở)